Om SFS

Hvem er vi?
SFS er en forening bestående af over 100 klubber, gadeforeninger og andre fællesskaber.
Udover firmaklubberne er der således mange andre sportsudøvere/motionister i foreningen.
Vi har til huse i SFS-Hallen, som vi byggede i 1978.
SFS-Hallen er en selvejende institution, hvortil vi betaler leje for benyttelse af lokalerne.
Udendørs er vores "hjemmebane" Sundsmark-centrets kommunale baner.
Vi er medlem af Dansk Firmaidræt.

Aktivitetsudbud
SFS tilbyder et bredt tilbud af aktiviteter alt efter størrelse og temperament.
På nuværende tidspunkt badminton, bordtennis, bowling, floorball, fodbold, pickleball, ska`t, skydning, vandreture og volleybold.
Herudover tilbydes også familiemotion og motion og samvær, som især henvender sig til mennesker, der kan dyrke sport eller 
motion i dagtimerne, dvs. pensionister, skifteholdsarbejdere, deltidsansatte og ledige.
Her kan man udfylde ledige dagtimer, få motion og samtidig være sammen med andre mennesker.

Hvem bestemmer i SFS?
Det gør alle, der er medlem. En gang om året afholdes der generalforsamling.
Det er her medlemmerne vælger den daglige ledelse.
Til at varetage de forskellige idrætsgrene nedsætter medlemmerne et udvalg.
Udvalgsformændene og den daglige ledelse udgør bestyrelsen.

Hvad koster det at være med?
Medlemmerne betaler et årligt aktivitetskontingent for den/de aktiviteter man ønsker at deltage i.
Aktiviteterne skal som hovedregel økonomisk hvile i sig selv.

Hvad kan SFS så gøre for dig?
SFS kan arrangere aktiviteter i samarbejde med firmaet/klubben/gadeforeningen eller også med personaleforeningen.
Skulle der være andre ønsker kan vi også klare dette.
Vi er parate i alle aktiviteter og skulle der være nye ideer/tiltag tager vi gerne imod udfordringen.
Og husk så, at idræt-motion-samvær er vejen til bedre sundhed, større livsglæde og godt samvær med andre mennesker.