Krolf i SFS

Tilmeldingsblanketten bedes sendt elektronisk til
kontor@sfs-sonderborg.dk
senest den 13. februar 2019.

 

 

Indendørs krolfregler i SFS-Hallen

BANEN:
Der spilles 4 M/K på hvert hold, max. 48 på vores 2 baner. Afstanden mellem hullerne skal være min. 4m. og max. 12m. - huldiameter ø110mm.
Kuglen skal være ø90mm.
Der må kun spilles med klubbens kugler, men gerne med egen kølle.
Der skal spilles med passende indendørs fodtøj.

SPILLEFORDELING:
Spillerfordeling til banerne efter nummerfordeling, slagsedler udleveres til hver hold som udfyldes af den udpegede dommer, og afleveres i resultatkassen.

DOMMERENS ROLLE:
Kontrol af slagsedlens udfyldelse. (navn, medl.nr. og kuglefarve)
Nævne spillerens navn før slaget må slås.
Føre regnskab med slagene.
Kontrol af kugleflytning (Forhindring, slået til forkert kugle eller andet)
Dommeren er øverste myndighed
Vent med at sige spilleren navn til du er færdig med at notere.
Siger dommeren forkert navn, og spilleren når at slå, skal alle kuglerne lægges tilbage gratis
Tidligere antal slag lægges sammen og spillerens antal slag nævnes når spilleren er kommet i hul. F.eks. Anders 4
Se nøje efter at kuglen ligger helt stille, specielt hvis den ligger på en hulkant.
Spilleren må til enhver tid se stillingen
Få ivrige spillere til at vente.

SPILLEREGLER:
Udslagsstedet er bag hullets centerlinje (er ikke markeret) og max. 1 køllehoveds længde på hver side af hullet. Fødderne skal være bag centerlinjen.
Slagene skal slås med køllehovedet. Køllehovedet skal berøre kuglen for at være et korrekt slag. Et slag er, når kugle og køllehoved har kontakt. Kuglen skal have passeret udslagslinjen før det tæller som et slag.

FØLGENDE ER FEJLSLAG:
Ført kugle, dobbeltslag. Disse slag tæller som et slag og alle implicerede kugler flyttes tilbage
Man tildeles 1 straffeslag, hvis man slår for tidligt eller til forkert kugle. Alle implicerede kugler flyttes tilbage
Er banen konstrueret så uheldig at kuglen kan ryge i forkert hul, er det gratis at komme op på kanten (køllehovedslængde) af det forkerte hul.

Kugler som ligger klods spilles på følgende måde:
Spilleren slår til egen kugle, men rammer modstanderens kugle. Modstanderens kugle genplaceres altid (dog ikke hvis den ryger i hul) spillerens bliver liggende.
Hvis kuglen ligger så uheldigt at den ikke kan slås (mur eller forhindring) flyttes den 1 køllehovedslængde, dog ikke i hul. Det koster 1 slag